El Govern impulsa la creació de l’Agència Catalana de Ciberseguretat de Catalunya

L’objectiu és establir un sistema públic de ciberseguretat que permetrà garantir la proteccio adient als ciutadans, empreses i instituciions de Catalunya.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/monografics/302250/govern-impulsa-creacio-lagencia-ciberseguretat-catalunya.html