#1OctVotaré Bànner 13


Un estat català disposarà, ben segur, de molts més recursos per poder lluitar amb eficàcia contra les desigualtats socials i la pobresa. Podrem decidir una renda mínima garantida i un sou mínim adequat a l’economia del país. En un país que podrà gestionar tots els recursos que genera com serà una Catalunya independent, el govern podrà aplicar molt millor polítiques socials avançades com l’anomenada renda garantida de ciutadania –aprovada pel Parlament el mes de maig passat amb un import de 664 euros mensuals per a 62.000 famílies– o acostar el sou mínim interprofessional a nivells europeus. Ara mateix a Alemanya és de 1.498 euros; a França, de 1.480 euros, mentre que a l’Estat és de 825,63 euros.