Renda Garantida de Ciutadania, un nou dret social, un acord de país


La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) assegura els ingressos mínims de la persones que es trobin en situació de pobresa, alhora que desenvolupa el seu apoderament i promoció cap al món laboral.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/monografics/301265/renda-garantida-ciutadania-dret-social-acord-pais.html