Concepció Patxot (UB) explica les bases de la seguretat social catalana


La professora d’economia de la UB i investigadora del Centre d’Anàlisis Econòmiques i de Polítiques Socials, Concepció Patxot, va ser la convidada d’Estelada 2014 per explicar les bases de la futura seguretat social catalana.

La seva intervenció va constar de dues parts: en la primera, va explicar com funciona la seguretat social espanyola, a partir del sistema de repartiment, que vol dir que les pensions en cada moment s’han de finançar amb les cotitzacions recaptades en el mateix moment; per tant, és un sistema que depèn del creixement de la població i de la productivitat: “per garantir el sistema es necessita que la massa de cotitzants sigui prou elevada, és a dir, la relació entre el nombre de pensionistes i el nombre de contribuents no pot reduir-se”, explica Patxot. Per entendre-ho millor cal tenir en compte quatre factors: la taxa de dependència demogràfica: la ràtio entre el nombre de persones en edat de jubilar-se i el de persones en edat de treballar; b) la taxa de cobertura: quantitat de pensions concedides respecte de la població que té 65 anys o més; c) la taxa de reemplaçament: relaciona la pensió mitjana de jubilació amb la productivitat, i per tant és una mesura relativa del poder adquisitiu de les pensions; i d) la taxa d’ocupació: incideix inversament en la despesa en pensions respecte del PIB: a més taxa d’ocupació menys despesa/PIB. L’evolució de l’estructura per edats de la població es deixa sentir immediatament a la despesa en pensions.

En el cas de Catalunya, Patxot ha analitzat aquests mateixos factors i ha arribat a la conclusió que Catalunya genera més ingressos a la Seguretat Social en relació al seu PIB que la resta de l’Estat per una taxa d’ocupació molt superior que a la llarga assegura major cobertura; i una cotització mitjana superior. En canvi, Catalunya té una menor despesa en relació al seu PIB que la resta de l’Estat a causa de la menor taxa de dependència demogràfica (la ràtio població 65+/Població 16-64) a causa de la immigració, i una menor taxa de reemplaçament (la ràtio entre pensió i productivitat mitjana), però la major productivitat de l’economia catalana no es reflecteix proporcionalment en una major pensió mitjana. La raó cal buscar-la en el sistema redistributiu.

Pel que fa al finançament de la seguretat social catalana, Patxot considera que si hi ha negociació amb l’Estat espanyol, hi haurà d’haver un repartiment dels Fons de Reserva (16% 6.656 milions 2014), però també deute. En canvi, si no hi ha negociació o si no volem disposar del fons de reserva, a càrrec pressupostos del nou Estat. Pel que fa al sistema que tindrem a Catalunya, Patxot considera que cal tenir en compte algunes consideracions: capitalització versus repartiment; retocar repartiment a través de “doblar” cotitzacions, disminuir a “meitat” pensions, retardar edat jubilació o seguir present la contradicció redistribució versus contributivitat; i el grau de redistribució, per equilibrar les despeses avis/nens: un nen és un futur contribuent. En canvi, de cara al moment de la transició, considera Patxot que cal assegurar la recaptació, informar clarament de quin és el càlcul de la pensió i tenir en compte els convenis internacionals. En resum, per a Patxot, i malgrat que la situació no és excel.lent, les pensions estan garantides a Catalunya perquè tenim més persones actives, ocupades i menys atur: tenim més cotitzacions, menor envelliment i, per tant, menys despesa; i més productivitat i salaris més alts, que no es veu reflectit en pensions més altes. I acabà dient: “Però convé gestionar la transició i crear un sistema de pensions millor per garantir la seva sostenibilitat a llarg termini i l’equilibri intergeneracional: cuidar a la generació sandvitx, la del baby boom.”

La xerrada va comptar amb poca presència de persones, fet que va portar al secretari de l’entitat, Raül Massanella, a fer una reflexió: “les nostres xerrades tenen també un objectiu formatiu: volem explicar com s’està construint el futur Estat català; per això pensem que és molt important fer xerrades tècniques com la d’avui, perquè el temps del sentimentalisme ja ha passat i les patums ja ho tenen tot dit: ara cal formació tècnica i ens la poden oferir els estudiosos”.

La propera xerrada serà el dissabte 17 de desembre, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de l’Hospici. Anirà a càrrec de Jordi Borràs, fotoperiodista i il.lustrador, membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils i col.laborador en diferents mitjans. Actualment treballa a elmon.cat. Ha publicat, entre d’altres, els llibres Plvs Vltra. Una crònica gràfica de l’espanyolisme a Catalunya (Pol·len Edicions, 2015) i Desmuntat Societat Civil Catalana (Edicions Saldonar, 2015). El títol de la xerrada serà El contraprocés independentista: els vincles de l’unionisme amb l’extrema dreta, en què analitzarà les vinculacions dels sectors unionistes de Catalunya amb l’extrema dreta espanyola i el seu objectiu d’acabar amb el procés de Catalunya cap a la independència.

Aquí us deixem la presentació que va fer Concepció Patxot i l’enllaç a un article seu sobre el mateix tema:

ciopatxot-seguretat-social-catalana

perspectives-seguretat-social-catalana

Anuncis