Les deslleialtats de l’Estat respecte de Catalunya


L’objectiu d’aquest informe és presentar el grau de compliment del principi de lleialtat institucional de l’Estat envers Catalunya, amb les corresponents desigualtats que genera; fer un balanç, que no pretén ser exhaustiu, dels principals incompliments de l’Estat i de la
vulneració de les competències de la Generalitat; i quantificar el volum de deutes pendents, que fan més difícil la situació financera del Govern de la Generalitat. (…)

Per analitzar i descriure el nivell de deslleialtat institucional de l’Estat espanyol i les desigualtats que genera, el present informe s’ha dividit en tres àmbits d’anàlisi:

1) Un primer, que detalla l’actuació del govern de l’Estat en referència a la llengua, l’educació, la cultura, la protecció social i els valors democràtics. (…)

2) Un segon àmbit, que analitza el nivell de lleialtat institucional de l’Estat, des de la perspectiva del marc competencial i el respecte a l’autogovern. (…)

3) Un tercer àmbit d’anàlisi que quantifica el volum dels deutes de l’Estat respecte Catalunya i mostra l’arbitrarietat i manca d’equitat de l’actual sistema de finançament. Situació que, afegida al persistent dèficit fiscal, suposa una gran dificultat per a les finances de la Generalitat. (…)

 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/10/15/17/34/5c6b6850-aacc-47b1-8889-1d2065d74913.pdf

Anuncis