Informe 17 La seguretat interna i internacional de Catalunya


L’objecte de l’informe és analitzar els principals reptes i actuacions de Catalunya en l’àmbit de la seguretat interna i internacional durant el període de transició nacional i, més concretament, els primers mesos de construcció d’un eventual nou Estat català.

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_17_seguretat_interna_internacional.pdf

Anuncis