Informe 15 La Seguretat Social catalana


Aquest informe analitza les estratègies i les mesures que un eventual Estat català hauria d’adoptar per tal de disposar, des del primer moment de la seva creació, d’un sistema de Seguretat Social capaç de realitzar, d’acord amb els estàndards internacionals i europeus, les funcions pròpies d’aquesta institució bàsica de l’estat del benestar.

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_15_seguretat_social.pdf

Anuncis