Informe 13 La integració a la comunitat internacional


L’informe té com a objecte analitzar els reptes i les estratègies en el procés de reconeixement i d’integració en la comunitat internacional d’un eventual Estat català independent.
Aquest informe en complementa d’altres que també tracten el tema i està també relacionat amb alguns que s’ocupen de supòsits pràctics concrets.

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_13_integracio_comunitat_internacional.pdf

Anuncis