Informe 10 El procés constituent


“Aquest informe té per objecte analitzar el procés que caldria obrir a Catalunya en cas de constituir-se en estat propi i independent, per a la seva plena institucionalització d‘acord amb estàndards democràtics altament exigents.”

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/Inf_10_proces_constituent.pdf

Anuncis