Informe 6 sobre les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea


Aquest informe analitza, en primer lloc, si un futur Estat català, en el moment de constituir-se com a tal i de sol·licitar la seva integració a la Unió Europea (en endavant UE), quedaria dins o fora de la Unió i, en aquest supòsit darrer, quines vies existeixen per reincorporar-s‘hi. En segon lloc, s‘examinen quines són les conseqüències pràctiques previsibles d‘aquests hipotètics escenaris, inclòs l‘escenari d‘exclusió sine die de la UE, i les alternatives que podria adoptar el nou Estat, per exemple, per garantir el normal desenvolupament dels intercanvis comercials amb els estats integrats en el marc econòmic europeu. (…)

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/nota-premsa/contingut/download/178875.htm?mode=static

 

Anuncis