Arguments legitimadors de la celebració de la consulta (1)


El primer informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (a partir d’ara, CATN) analitza la situació fàctica i els elements jurídics, polítics i procedimentals que incideixen en l’organització d’un referèndum o consulta a través del qual els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur polític. Per això, la primera part estudia el suport que genera la celebració de la consulta tant a partir de les dades que ofereixen les enquestes com del suport electoral obtingut en les passades eleccions al Parlament de Catalunya. Sense aturar-nos massa en aquestes dades, la conclusió a què s’arriba és que hi ha al voltant d’un 75 % dels ciutadans de Catalunya que estan a favor de realitzar la consulta sobre la independència, un 20 % hi està en contra i a un 5 % li és indiferent.

En canvi, la segona part analitza els principals arguments que legitimen la implementació d’aquesta consulta, tant els de caràcter històric com els que són propis de les democràcies liberals (caràcter democràtic, representatiu, cívic i participatiu, protecció dels drets individuals i col.lectius dels ciutadans, caràcter igualitari i inclusiu, congruència amb els principis dels federalisme plurinacional, caràcter pacífic i funcional, congruència amb la cultura política catalana, visibilitat internacional de Catalunya). És algun d’aquests arguments els que volem analitzar.

Així, el primer dels arguments que s’analitza en l’informe i que més presents tenim tots els que defensem la necessitat d’esdevenir un estat independent és la legitimitat històrica. Poden llegir-se la repassada històrica als fets de legitimitat històrica a les pàgines 31-39 de l’informe. En canvi, ens aturarem en alguns dels arguments legitimadors de les democràcies liberals, tal i com diu l’informe, “un recull dels principals marcs argumentals on situar els missatges concrets dirigits a les diferents audiències per a la celebració d’una consulta a Catalunya sobre la constitució d’un estat independent” (pàg. 39). Entre aquests arguments destaquen que la consulta respon a principis democràtics, representatius, cívics i participatius, per una banda, i protegeix els drets individuals i col.lectius dels ciutadans, per una altra. Anem a pams.

La consulta representa una resposta democràtica a una demanda de gran part de la societat catalana, expressada a través de les diverses manifestacions massives que s’han produït al país, des de la del 18 de febrer del 2006 fins a la Via Catalana del 2013, passant per la massiva manifestació del 2012. Per a l’informe, “aquesta constant mobilització popular ha estat un dels factors clau que ha dut a la formació de l’actual majoria ciutadana i parlamentària favorable a la celebració d’una consulta sobre l’Estat propi”.

A més, aquesta demanda ha estat assumida per gran part de la classe política catalana, que la va incloure en els seus programes electorals de les passades eleccions als Parlament de Catalunya. 107 dels actuals 135 diputats del Parlament tenen el mandat democràtic de convocar i organitzar una consulta sobre la independència de Catalunya. Precisament en uns moments en què la legitimitat de les democràcies liberals és qüestionada, és quan més convé posar en mans de la població un instrument de participació tan important com un referèndum o consulta.

Per altra banda, la consulta constitueix una defensa dels drets individuals i col.lectius dels ciutadans de Catalunya, després d’haver-se intentat durant dècades l’encaix de Catalunya en una Espanya plurinacional. Per als redactors de l’informe, “L’Estat espanyol ha mostrat un crònic rebuig a establir procediments constitucionals efectius de protecció de les minories nacionals que conviuen en el seu interior” (pàg. 42). La consulta permetrà als ciutadans de Catalunya defensar els seus drets individuals, però també col.lectius, com a membres d’una realitat nacional diferenciada.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/07/25/21/43/63684651-2219-42c3-bc5c-c1d8ce06fe65.pdf

http://www.ara.cat/premium/tema_del_dia/Independencia-questio_0_901110015.html