Informe 5 CATN: Les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya


L’objecte d’aquest informe és doble. D’una banda, analitza els riscos relacionats amb la seguretat de les comunicacions electròniques, així com les estratègies i mesures que el Govern de la Generalitat hauria d’adoptar en el procés de Transició Nacional per fer-los-hi front. I, de l’altra, planteja les mesures que caldria prendre per tal de subrogar-se en la posició que ocupa l’Estat en relació a les TICS que són avui de titularitat o que gestiona l’Estat espanyol.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/nota-premsa/contingut/download/163033.htm?mode=static

Anuncis