Informe 3 CATN: Les relacions de cooperació entre Catalunya i l’Estat espanyol


(…) El propòsit d‟aquest informe, per tant, és el d’explorar futures fórmules de cooperació de Catalunya amb l’Estat espanyol, ajustades a les exigències dels nous temps i als nous marcs polítics, econòmics, socials i culturals als quals pertanyen. En aquest sentit, l’informe parteix del supòsit que, sigui quin sigui el desenvolupament del procés, tard o d‟hora, i una vegada conclòs, caldrà establir un marc efectiu de relacions de col.laboració entre els estats d’Espanya i de Catalunya. Encara més quan, fins i tot en casos de separacions traumàtiques, l‟experiència històrica demostra que, en general, al cap d’un temps es restableixen les relacions de cooperació. Un marc, doncs, que no tan sols hauria de reafirmar el millor dels antics vincles existents, sinó que sobretot fos capaç d’aprofundir-los i ampliar-los.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/nota-premsa/contingut/download/163031.htm?mode=static

Anuncis