La deslleialtat de l’Estat respecte de Catalunya


L’objectiu d’aquest informe és presentar el grau de compliment del principi de lleialtat institucional de l’Estat envers Catalunya, amb les corresponents desigualtats que genera; fer un balanç, que no pretén ser exhaustiu, dels principals incompliments de l’Estat i de la vulneració de les competències de la Generalitat; i quantificar el volum de deutes pendents, que fan més difícil la situació financera del Govern de la Generalitat. (…) Per analitzar i descriure el nivell de deslleialtat institucional de l’Estat espanyol i les desigualtats que genera, el present informe s’ha dividit en tres àmbits d’anàlisi:

1) Un primer, que detalla l’actuació del govern de l’Estat en referència a la llengua, l’educació, la cultura, la protecció social i els valors democràtics. (…)

2) Un segon àmbit, que analitza el nivell de lleialtat institucional de l’Estat, des de la perspectiva del marc competencial i el respecte a l’autogovern. (…)

3) Un tercer àmbit d’anàlisi que quantifica el volum dels deutes de l’Estat respecte Catalunya i mostra l’arbitrarietat i manca d’equitat de l’actual sistema de finançament. Situació que, afegida al persistent dèficit fiscal, suposa una gran dificultat per a les finances de la Generalitat. (…)

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/acord-govern/contingut/download/9122.htm

Anuncis