Jaume Argerich analitza econòmicament la independència de Catalunya.


L’economista i col.laborador de l’IESE, Jaume Argerich, va analitzar dissabte passat la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya en una nova xerrada de la plataforma Estelada 2014. Durant la seva exposició, Argerich va plantejar quatre objectius: quantificar el dèficit fiscal de Catalunya amb l’estat espanyol; comprendre’n els mecanismes; denunciar els acords de finançament des del 1996, i propagar aquestes investigacions per conscienciar la ciutadania de la magnitud del problema. En aquests moments, segons Argerich, “el discurs de la denúncia ha assolit els seus objectius; ara cal passar de la denúncia a la proposta”. Per això, la resta de la seva presentació va consistir a explicar com es podria gestionar econòmicament una Catalunya sobirana. I per això, planteja tres àmbits: les condicions de la separació; l’entorn macroeconòmic de Catalunya, i el pressupost públic.

Pel que fa a les condicions de la separació, diu Argerich que cal tenir en compte els actius que Espanya té a Catalunya i tenir-ne un inventari, així com una sèrie de mesures per aquells actius que són mòbils (per exemple, el Museu Picasso) o bé liquidables (com les participacions en empreses públiques). També caldrà tenir en compte els passius, és a dir, el dèficit i el deute públic, que perjudica a una Espanya sense Catalunya. Per això, “com més es difereixi en el moment de la separació, més gran serà el deute que haurà d’assumir una Catalunya sobirana”. Pel que fa a l’entorn macroeconòmic, cal tenir en compte les exportacions a Espanya (24 % del PIB actual), la desaparició del dèficit públic (-8 %) i la reducció del deute públic i privat; el balanç seria positiu en un 5 % el primer any. Finalment, pel que fa al pressupost públic, cal tenir en compte quatre blocs de despesa: el propi estat, la despesa social, la reactivació econòmica i els fons de reserva. Actualment, el pressupost de la Generalitat és de 21.814 M€; amb l’Estat propi pujaria fins a 42.066 M€. Entre d’altres mesures, es podrien aturar les retallades socials i incrementar la despesa a ensenyament i sanitat, engegar un programa d’inversions en infraestructures, ajudar les empreses a crear riquesa i ocupació, internacionalitzar sectors que actualment depenen del mercat espanyol i constituir un fons de reserva per a pensions.

Per tant, i com a conclusions, Argerich defensa que “cal posar en marxa grups de treball que promoguin la recerca en cada un dels tres punts anteriors, així com formular una proposta econòmica atractiva per a l’endemà, diluint riscos associats, per tal que el sobiranisme pugui assolir l’hegemonia que té a l’abast”. La xerrada, que es va celebrar a la seu comarcal d’Òmnium Cultural de la Garrotxa, va ser seguida per unes quaranta persones, que també van poder participar durant el debat amb les seves opinions i preguntes. El contingut de la xerrada el podeu trobar a l’enllaç http://www.slideshare.net/AdriMartn/jaume-argerich-els-pressupostos-de-lestat-propi-del-sobiranisme-econmic-10-al-20#btnNext

Anuncis