David Bajona: “Cal bastir un projecte de país que tingui en compte la seguretat i la defensa”.


Així d’aquesta manera s’expressava l’analista del Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya, David Bajona, a la xerrada que Estelada 2014 va organitzar dissabte passat. Amb el títol “La defensa i la seguretat de la Catalunya estat”, David Bajona va explicar les raons per les quals cal també tenir en compte els temes de seguretat i defensa en l’articulació de la Catalunya independent: per raons històriques, ja que Catalunya disposava de tradició militar fins que el 1714 va ser eliminada completament; per interès nacional, ja que la pròpia dinàmica dels estats porta a desenvolupar tasques i eines vinculades a la defensa i la seguretat, com està passant amb el cos dels Mossos d’Esquadra; i per context internacional, ja que l’estructura d’un estat implica disposar de serveis d’informació per als polítics. En aquest context, doncs, David Bajona proposa un model basat en la simplicitat organitzativa (un cos de policia integral, sense policies locals, de costos més reduïts i amb més capacitat de coordinació), en unes forces armades pròpies amb capacitat de protegir-se d’enemics exteriors i de garantir la seguretat interior, en aparells d’intel.ligència propis i únics, que evitessin la competència entre serveis, i unes forces armades amb capacitat de generar riquesa a través de l’R+D+I. “Si Catalunya esdevé estat, la pròpia dinàmica d’estat ens portarà cap aquí”, diu Bajona i afegeix: “Els polítics hauran de ser conseqüents i anar cap aquí”. Pel que fa al cos dels Mossos d’Esquadra, considera que el seu procés de desenvolupament ha estat tortuós i que en els darrers temps s’ha treballar de pressa, forçant promocions i dotant-les de poc temps de formació. Parla, doncs, d'”estrés de desplegament”; ara, però, considera que el que cal és desenvolupar les capacitats de cos. En el torn de preguntes, va detallar la situació de la policia autonòmica i va afirmar que “la policia no pot estar vinculada a una idea de partit, condicionada per ideologies polítiques”.

Anuncis